Matematyką zachwyceni, przez pandemie pokrzywdzeni

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Termin: 30 kwietnia 2021 r.

Miejsce: online

Organizator: Społeczna Liceum Ogólnokształcące STO, Samodzielne Koło Terenowe nr 50 STO
ul. Iłżecka 39, 27-200 Starachowice
tel. 41 274-84-11
e-mail: sto@starachowice.org

Zasięg ogólnopolski


Celem konkursu jest wskazanie uczniom możliwości aktywnego analizowania sytuacji, w której się znaleźli. Propozycja stworzenia własnej interpretacji zjawisk, które są udziałem uczniów da im szansę twórczego przeżywania rzeczywistości, przyczyni się do konstruktywnego odreagowania emocji, stworzy płaszczyznę wymiany doświadczeń z innymi osobami. Ukazanie uczniom, że matematyka to nie tylko rozwiązanie standardowych zadań, ale przede wszystkim jej szerokie zastosowanie w życiu codziennym. 

Cele szczegółowe:

– rozwijanie zainteresowań matematycznych,

– przygotowanie uczniów do wykorzystania zdobytej wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów w innych dziedzinach nauki,

– pokazywanie wpływu pandemii z punktu widzenia matematyki na życie społeczne i zdrowie psychiczne człowieka w interpretacji młodych osób..

Projekt skierowany do wszystkich szkół ponadpodstawowych Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz szkół ponadpodstawowych z powiatu starachowickiego.

Znajdź szkołę