Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Starachowicach

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Starachowicach powstało w 2018 r. Mieści się w budynku, w którym swoją siedzibę ma także szkoła podstawowa.

Liceum to placówka kameralna i nastawiona na jakość kształcenia, działająca pod hasłem: „Matura bez korepetycji”. Szkoła oferuje naukę w klasach do 20 osób, zapewnia bezpieczeństwo i naukę w przyjaznej atmosferze, w nowoczesnych pracowniach pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli z pasją. Szkoła umożliwia uczniom wszechstronny, harmonijny rozwój zgodny z zainteresowaniami, dając możliwość rozwijania się w grupach fakultatywnych/profilowanych z rozszerzonym programem nauczania, a także możliwość zindywidualizowania profilu nauki. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w wymiarze pięciu godzin tygodniowo z podziałem na grupy zaawansowania. Do niewątpliwych atutów szkoły zaliczyć należy: konwersacje w języku angielskim z native speakerem, udział w międzynarodowych projektach Erasmus+, naukę drugiego języka obcego nowożytnego do wyboru spośród: j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego lub j. niemieckiego, współpracę z wyższymi uczelniami i sobotnie zajęcia prowadzone na terenie szkoły przez specjalistów i pracowników naukowych: Akademia Młodego Biologa, warsztaty matematyczno-fizyczne, teatralne oraz zajęcia z filozofii, konsultacje maturalne, bogaty program wydarzeń szkolnych, cotygodniowe zajęcia na pływalni, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, prężnie działające Koło Filmowe, wycieczki edukacyjne i wyjazdy do teatru – dwa razy w roku szkolnym, obóz naukowy.

Taki model pracy ułatwia indywidualizację kształcenia, rozwój zdolności twórczych i samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz kształtuje u uczniów kreatywność, innowacyjność oraz przedsiębiorczość.

Znajdź szkołę