Człuchów: Szlachetna Paczka

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Jana III Sobieskiego 7 A
77-300 Człuchów

Społeczność szkolna także w tym roku wzięła udział w przygotowaniu Szlachetnej Paczki. Ponieważ potrzeby wybranej rodziny były duże (m.in. lekarstwa dla chorej na zanik mięśni pani), dołączyły do nas członkinie Stowarzyszenia „Sabat Szefowych”. Zaspokojono większość potrzeb rodziny.

Wiemy jedno: warto dawać, dzielić się z innymi!
Dobro wraca!

Maria Danuta Kordykiewicz, dyrektor ZSS im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO