Darłowo: Konkurs „Twórcze opowiadanie”

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

Dnia 28 maja 2018 roku w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie odbył się V Powiatowy Konkurs dla klas trzecich „Twórcze opowiadanie”. Konkurs objęty został honorowym Patronatem Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego.

Celem konkursu było: kształtowanie i rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w piśmie, oryginalności w działaniu i wytrwałości w pracy, promowanie wiedzy polonistycznej ze szczególnym uwzględnieniem zasad poprawności ortograficznej.

W konkursie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. WOP w Darłowie (Adrian Lorenc, Laura Polańska, Iga Krakowiak, Magdalena Rudnikowska) Społecznej Szkoły Podstawowej w Słowinie (Tatiana Krawczuk,Tatiana Pasińska,Leon Radko, Jakub Skrzyński) i Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie (Angelika Grabowska).

Komisja w składzie: pani Monika Ferka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Elżbieta Gagjew – bibliotekarka, autorka wierszy dla dzieci, wyłoniła laureatów z pośród uczniów, którzy mieli za zadanie napisać opowiadanie na jeden z trzech dowolnych tematów.

Laureat – Iga Krakowiak - SP 3 Darłowo

Wyróżnienia: Tatiana Pasińska SSP - Słowino, Magdalena Rudnikowska i Laura Polańska - SP3 Darłowo.

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz osobom wyróżnionym nastąpiło 8 czerwca 2018 roku .
Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych EDUFUN, których głównym celem jest nauka przez zabawę.

Uczniom, rodzicom oraz opiekunom bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M. Starzyńska