Darłowo: Warsztaty profilaktyczne z cyberprzemocy

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

W środę 15.11.br w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO odbyły się warsztaty z cyberprzemocy. Zajęcia dla klas IV, VI i VII prowadził pan Arkadiusz Minko specjalista, psycholog z Poradni Profilaktycznej „Krokus” z Krakowa. 

Uczniowie przypomnieli sobie czym jest cyberprzemoc czyli nękanie, zastraszanie, prześladowanie w sieci. Jak reagować na zaczepki w Internecie. Dowiedzieli się co to jest głask, flaming, cyberstalking, agresja techniczna, kradzież tożsamości.

Jednym z zadań profilaktycznych realizowanych w naszej szkole jest poszerzanie wiedzy nt bezpiecznego poruszania się w Internecie. Uświadamiamy naszym uczniom jak wielka korzyść płynie z korzystania z nowoczesnych technologii, ale także jak należy postępować by nie paść ofiarą cyberprzemocy. 

Z naszych obserwacji wynika, że dzieci często nieświadomie stają się sprawcami zachowań przemocowych w sieci, wyśmiewają się wzajemnie nie rozumiejąc jak wielką szkodę mogą sobie wyrządzić takim zachowaniem. Jak najlepsza wiedza o cyberprzemocy jest niezbędna zarówno dla użytkowników sieci, czyli w tym aspekcie dzieci, jak również dla tych, których rolą jest ich wychowanie i opieka, czyli nauczycieli i rodziców.

                                                                    SSP