Darłowo: Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

„Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski” - pod takim tytułem przeprowadzona została lekcja historii dla klas IV, V i VI przez współpracownika IPN, dr Tomasza Skoniecznego. Zajęcia odbyły się w związku z obchodzonym 2 maja Świętem Flagi.

Pan Skonieczny przedstawił zarys najnowszych dziejów Polski, ukazując je poprzez fotografie i krótkie teksty źródłowe. Na zajęciach uczniowie poznali najważniejsze wydarzenia z okresu historii najnowszej; dowiedzieli się, kiedy i w jakim celu używa się barw narodowych, gdzie wywieszana jest flaga Polski, w jaki sposób okazujemy szacunek symbolom narodowym oraz co grozi za ich znieważenie.

Zajęcia były prowadzone przy pomocy aktywnych metod nauczania oraz multimediów z wykorzystaniem fotografii i tekstów źródłowych. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem, a zajęcia pozwoliły im zrozumieć, jaką rolę odegrała flaga w naszej najnowszej historii Polski.

J. Tarkowska