Ślubowanie klas pierwszych ZSS STO w Darłowie

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

„Już od 2 września jesteście uczniami naszej szkoły, ale tak naprawdę to dziś staniecie się pełnoprawnymi uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych im.Lotników Morskich STO w Darłowie. Z przyjemnością pasuję Was na Uczniów i przyjmę w poczet naszej Szkolnej Rodziny”.

 
Tymi słowami pani Dyrektor Joanna Tarkowska, w obecności zaproszonych gości: rodziców, rodzeństwa, babć i dziadków, szkolnych kolegów, koleżanek, nauczycieli, pana Burmistrza Arkadiusza Klimowicza, Proboszcza parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego o.Grzegorza Piśko, o.Czesława Kozieła, a także wychowawczyń z edukacji przedszkolnej i przedstawicieli Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 238, przyjęła uroczyste ślubowanie 44 uczniów. Pierwszoklasiści ślubowali m.in., że swoim zachowaniem dadzą wyraz szacunku dla tradycji Szkoły oraz wyraz uczniowskiej kultury, że będą starać się kształtować w sobie cechy prawdziwego patrioty, dbać o piękno mowy ojczystej, szanować poglądy i przekonania innych oraz przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności. 

Uroczystość została połączona z występem artystycznym klasy pierwszej szkoły podstawowej, który wraz ze swoimi uczniami przygotowała pani Marzenna Starzyńska. Uczennice z klasy 4 wcieliły się w postacie dobrych wróżek i przekazały swoim młodszym kolegom i koleżankom cenne przymioty sumiennego ucznia. Były to pracowitość, mądrość, miłość patriotyczna oraz wrażliwość na dobroć ludzi i piękno sztuki. Na zakończenie przedstawiciele uczniów klasy pierwszej gimnazjum raz jeszcze obiecali w imieniu Pierwszoklasistów wypełniać słowa ślubowania, a także podziękowali przybyłym gościom za obecność w tak dla nich ważnym dniu. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, na Pierwszoklasistów czekała słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców oraz prezenty od o.Czesława, członków Zarządu i uczniów kl.2 sp.

Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów na drodze zdobywania wiedzy.