Społeczne Gimnazjum STO w Darłowie

Społeczne Gimnazjum im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

Społeczne Gimnazum STO w Darłowie działa od 2011 roku i jest częścią Zespółu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

Szkołę wyróżnia praca w małych zespołach klasowych (od 13 do 24 uczniów). Od uczniów nie pobiera się czesnego. Gimnazjum umożliwia wychowankom korzystanie ze stołówki i świetlicy czynnej od godz. 7.00 do godz.15.00. Ponadto szkoła oferuje wiele kółek zainteresowań, m.in.: językowe, przyrodnicze, matematyczne, recytatorskie, informatyczne, ortograficzne, fotograficzne i sportowe.

Nauczyciele przygotowują uczniów do życia społecznego. Inspirują do podejmowania działań charytatywnych i obywatelskich w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu, Rady Uczniów i Miejskiej Rady Młodzieżowej. Młodzież dobrze czuje się w szkole. Świadczą o tym wypowiedzi w badaniach i ankietach ewaluacyjnych oraz zaangażowanie uczniów i ich rodziców w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.