II Społeczna Szkoła Podstawowa STO

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Kartuska 245
80-125 Gdańsk

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO powstała w 1989 roku i należy do II Zespołu Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych STO. Podstawowym mottem działania szkoły są słowa: „Uczmy się od siebie nawzajem bo tylko przez dialog stworzymy miejsce przyjazne dla uczniów, rodziców i nauczycieli”.

 Zaletą szkoły jest niezwykle nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych. Do dyspozycji uczniów są: rzutniki, tablice multimedialne, laptopy oraz bezprzewodowy Internet. Tworzone są rozmaite koła zainteresowań. Również tak nietypowe jak warsztaty robotyki lub nauka kreatywnego pisania. Szkoła chętnie współpracuje z innymi szkołami STO, celem wymiany doświadczeń, dzięki czemu zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Personel pedagogiczny wciąż doskonali swoje umiejętności, unikając tym samym nudy i rutyny. Zaletę stanowi również położenie szkoły – w otoczeniu szkoły znajduje się las, gdzie uczniowie mogą spędzać czas na łonie natury.