Wspólne świętowanie 100-lecia

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Kartuska 245
80-125 Gdańsk

Od siedmiu lat jesteśmy organizatorami “Wspólnego Śpiewania pieśni patriotycznych” odbywającego się na Długim Targu, podczas którego prezentujemy program pieśni historycznych i współczesnych związanych z niepodległością. Biorą w nim udział uczniowie, absolwenci, nauczyciele, dyrekcja, rodzice i gdańszczanie. Tekst piosenek wyświetlany jest na telebimie, dzięki czemu wspólne śpiewanie jest możliwe dla wielu osób.

Klasy 0-III  brały udział w wielu przedsięwzięciach, jednym z nich był Bieg Niepodległości (Run for Run), którego uczestnicy symbolicznie reprezentowali swoją osobą jeden rok niepodległości. Przygotowanie biegu zaktywizowało wiele osób: uczniów, nauczycieli, rodziców, dziadków. Każdy z uczniów miał zdobyć informacje o tym, co wydarzyło się w tym roku w życiu rodziny, a prywatne historie ukazane zostały w szerszym kontekście historycznym. Biegowi towarzyszyła wystawa prac uczniów stanowiąca skarbnicę bezcennych informacji. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal.

Hasło niepodległości towarzyszyło również Pasowaniu na ucznia, podczas którego uczniowie zdobywali informacje na temat legend i tradycji polskich miast położonych nad Wisłą. Był polonez, poznawanie legend, zabawy zręcznościowe.

W przeddzień Dnia Niepodległości uczniowie wraz z rodzinami uczestniczyli we Wspólnym  Śpiewaniu Pieśni Patriotycznych na Długim Targu.

Klasy IV-VI uczestniczyły w dniu projektowym pod hasłem Wolność kocham i rozumiem, polegającym na gromadzeniu informacji o najbardziej znanych Polakach: sportowcach, muzykach, naukowcach, filmowcach, pisarzach i tworzeniu postaci z tektury. Towarzyszyły temu działania twórcze: pisanie wiersza, śpiewanie pieśni, rapowanie. Projekt zakończony był prezentacją.

Klasy starsze: VII-VIII I III gimnazjum tworzą chór, który już po raz siódmy występuje na przedprożach Dworu Artusa i wspólnie z mieszkańcami Gdańska śpiewa pieśni patriotyczne. Jest to godzinny program, któremu towarzyszą komentarze pokazujące kontekst historyczny pieśni. Wydarzenie to wpisało się na trwałe w kalendarz ważnych wydarzeń naszego miasta i jest istotnym elementem naszej szkolnej tradycji,

Dodatkowo uczniowie brali udział w wybranych przez siebie projektach. W ramach akcji „Niepodległość na STO2” można było ugotować tradycyjną polską potrawę, nakręcić film niemy, skopiować obraz, poznać słynnych emigrantów, zanimować historię Polski, poznać „Wesołą szkołę lwowską”.

Zgodnie z naszą gdańską tradycją wzięliśmy też udział w radosnej Paradzie Niepodległości.