Z Brunonem Zwarą śladami gdańskiego bówki

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Kartuska 245
80-125 Gdańsk

Termin: maj 2019 r.
Miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski

Organizator: II Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Kartuska 245, 80-125 Gdańsk
tel. 58 302 68 74
e-mail: 2ssp@sto2.com.pl

Zasięg lokalny


Projekt „Z Brunonem Zwarą śladami gdańskiego Bówki” związany jest z edukacją regionalną, historyczną.

Uczniowie klas od 0 do III gimnazjum już od września zbierają informacje dotyczące historii Gdańska, życia i twórczości Brunona Zwary(gdańskiego pisarza, który w naszym mieście spędził cale życie, był działaczem polonijnym, więźniem obozu w Stutthofie). Uczestniczą w warsztatach dotyczących kaszubszczyzny, zwiedzają miasto śladami bohaterów książki „Gdańszczanie”. Starsze klasy uczestniczą w zajęciach w obozie w Stutthofie i w Muzeum II Wojny Światowej.