II Społeczne Gimnazjum STO

II Społeczne Gimnazjum STO
ul. Kartuska 245
80-125 Gdańsk

Szkoła należy do II Podstawowo – Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO, który powstał w 1989 roku. 

Dla wszystkich pracowników szkoły ważny jest indywidualny i harmonijny rozwój każdego ucznia. Rozwijany jest zarówno potencjał uczniów i ich zainteresowania. Dzięki temu nabywają niezbędnego doświadczenia przydatnego w dorosłym życiu. Szkoła co roku poszerza ofertę edukacyjną przez tworzenie kół zainteresowań, np. „kreatywne pisanie” czy „warsztaty z robotyki”. Systematycznie unowocześniane są sale lekcyjne, aby z powodzeniem spełniać najwyższe techniczne standardy. Do dyspozycji są rzutniki oraz tablice multimedialne, laptopy oraz bezprzewodowy Internet. Odbywa się współpraca z innymi szkołami „STO” celem wymiany doświadczeń. Nauczyciele współpracują z rodzicami. Zaletę stanowi położenie szkoły. Wokół jest las, w którym uczniowie chętnie spędzają czas po lekcjach. Szkoła działa zgodnie z zasadą: „Uczmy się od siebie nawzajem, bo tylko przez dialog stworzymy miejsce przyjazne zarówno dla uczniów. rodziców i nauczycieli”