Wielki Maraton Czytelniczy 2019/2020

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

Termin: 1 września 2019 - maj 2020 r. - finały
Miejsce: Filia Gdańska WiMBP - spotkania z pisarzami
Audytorium w ECS-sie – gala finałowa

Organizator: I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Polanki 11, 80-308 Gdańsk
tel. 58 552 43 61
email: sekretariat@polanki11.edu.pl

Zasięg ogólnopolski


To już XI edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

Na początku każdego miesiąca (od września do kwietnia) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Na początku kolejnego miesiąca uczniowie piszą test  konkursowy sprawdzający znajomość i zrozumienie lektury. Tytuły kolejnych lektur i testy konkursowe są przesyłane nauczycielom pocztą elektroniczną. Po każdym teście szkolni nauczyciele informują Organizatorów o liczbie uczniów biorących udział w konkursie i ich wynikach, przesyłając wypełniony protokół konkursowy. 

W terminie wskazanym przez organizatorów Szkolni Koordynatorzy Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki lektury oraz informacje o kolejnej lekturze. Napisane przez uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy wg klucza przygotowanego przez organizatorów. 

Pod koniec kwietnia 2020 r. nauczyciele przesyłają zbiorcze protokoły konkursowe. Po weryfikacji protokołów i prac komisja ogłosi wyniki i zaprosi nagrodzonych na uroczysty finał.

Znajdź szkołę