Familiada Sportowa z okazji Dnia Dziecka

III Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Waryńskiego 36
80-433 Gdańsk

Termin: 30 maja 2019 r.;
Miejsce: Gdański Klub Sportowy Gedania 1922

Organizator: III Społeczna  Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku
ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk
tel./faks 58 341 70 25
email: sto3gdansk@sto3.gda.pl

Zasięg lokalny


Podczas Familiady sportowej z okazji Dnia Dziecka dzieci aktywnie i  odpowiedzialnie podejmują próby samodzielnego rozwiązywania prostych problemów i zadań. Potrafią umiejętnie współpracować z innymi budując poczucie własnej wartości, odpowiedzialności oraz szacunku do innych. Nauczyciele rozwijają kreatywność sportową uczniów-organizatorów dając możliwość ujawniania talentów dzieci. Kreują pozytywne wzorce jakie kształtuje sport.

Starsze dzieci aktywizują młodszych dając możliwość pokazania umiejętności sportowych w zaproponowanych zmaganiach. Tworząc stanowiska aktywnie zachęcają do rozwijania kreatywności. Uczestnicząc samodzielnie w zaproponowanych konkurencjach sportowych dają przykład prawidłowych postaw „ćwiczyć każdy może”.

Podczas festynu uczniowie starszych klas przygotowują dla  rodziców z młodszymi dziećmi bieg na orientację. Od podstaw tworzą strukturę biegu - tworzą mapę oraz trasę, wymyślają zadania na poszczególnych stanowiskach, pilotują oraz pod opieką nauczyciela wyłaniają zwycięzców. W efekcie powstaje świetna zabawa  aktywizująca zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Aktywną postawę uczniów zauważa się również podczas występów przed publicznością. Uczniowie podczas trwania Familiady prezentują przygotowywane wcześniej  układy taneczne i sportowe. Na uwagę zasługuje pokaz cheerleaders, taekwondo oraz żywa lekcja fitness, w którą włączają się wszyscy chętni tworząc plenerowe występy.

Na uwagę zasługuje również kreatywność  u uczniów- organizatorów meczu piłki nożnej. Angażując do gry rodziców po jednej stronie, a po drugiej nauczycieli z uczniami, tworzą zmagania sportowe rozwijające cenne postawy integracyjne oraz aktywizujące do uczestnictwa w sporcie.

Celem tego projektu jest:

  • Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz przekonanie uczniów, że taka forma jest atrakcyjna,
  • Pogłębienie relacji między rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz kształtowanie u rodziców nawyku kreowania wspólnego spędzania czasu wolnego, wykorzystując zabawy i gry rekreacyjne,
  • Integracja społeczności szkolnej.

Znajdź szkołę