I Ogólnopolska Bitwa na Obrazki

Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Pomorska 39/41
81-314 Gdynia

Termin: I etap realizowany w szkołach: 15-16 stycznia 2014 r., finał – na przełomie marca i kwietnia 2014 r.

Organizator: Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO,
Samodzielne Koło Terenowe nr 218 STO
ul. Pomorska 39/41, 81-314 Gdynia
tel. 58 620-32-23
email:

Zasięg ogólnopolski


Po zakończeniu konkursu zostanie stworzony dokument statystyczny obrazujący umiejętności uczestników w podziale na grupy wiekowe i dane geograficzne.
Udział w konkursie ma pomóc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w walce ze stresem podczas egzaminów.
Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań logicznych, których efektem finalnym jest utworzenie obrazu z diagramu matematycznego.
Konkurs to autorski projekt nauczycieli Gdyńskiego Liceum Autorskiego STO. Więcej informacji na stronie: www.bitwanaobrazki.pl.