I Wojewódzka Liga Przyrodnicza

Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Pomorska 39/41
81-314 Gdynia

Termin: I etap: marzec 2014 r., finał – przełom kwietnia i maja 2014 r.

Organizator: Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury STO,
Samodzielne Koło Terenowe nr 218 STO
ul. Pomorska 39/41, 81-314 Gdynia
tel. 58 620-32-23
email:

Zasięg wojewódzki


I Wojewódzka Liga Przyrodnicza – finał – film