Jasło: Uczniowie dla Onkoludków

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Wincentego Pola 41
38-200 Jasło

Empatia, chęć pomocy, postawa altruistyczna, pragnienie dzielenia się z innymi – tym właśnie wykazali się uczniowie naszej szkoły. Społeczność liceum włączyła się w akcję prowadzoną przez stowarzyszenie „Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce”. Przedmioty, a było ich sporo (m in. zabawki, książki dla najmłodszych i najstarszych pacjentów, gry, puzzle, kredki), zostały zebrane przez młodzież i przekazane przez szkołę.

Paczka trafiła na ręce przedstawiciela akcji, druha Marcina Dziedzica, absolwenta Społecznego LO, a obecnie prezesa OSP w Zimnej Wodzie (to jeden z wielu dowodów, że nasza Szkoła uczy nie tylko przedmiotów). Zostanie przekazana „Onkoludkom”, czyli dzieciom przebywającym na Oddziałach Onkologii Dziecięcej.

Mamy nadzieję, że zakupione przedmioty przyniosą choć chwilę radości dzieciom, a strażacy, tak ja my, będą mieli poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec słabszych.

Agnieszka Kupczyk