Zajęcia przygotowujące do egzaminów dla uczniów Gimnazjum: „Techniki uczenia się (cz. I)”, „Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki prezentacji (cz. II)”

Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
al. Solidarności 113 C
00-140 Warszawa

Termin: Październik/listopad 2013 r.
Miejsce: Zespół Szkół nr 16 STO

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
Al. Solidarności 113 c, 00-140 Warszawa
tel.: 22 625-15-12
e-mail: szkola16.sto@wp.pl

Zasięg szkolny