Aktualności

I Społeczne Gimnazjum STO
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

06.03.2014

Wysokie wyniki ewaluacji

Wizytatorzy do spraw ewaluacji Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach bardzo wysoko ocenili jakość usług edukacyjnych świadczonych w tamtejszych szkołach STO. Liceum znalazło się w gronie szkół o najwyższych osiągnięciach edukacyjnych w województwie śląskim.
Czytaj dalej