Społeczna Szkoła Podstawowa STO

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Ligonia 12
46-203 Kluczbork

Społeczna Szkoła Podstawowa STO powstała w 1991 roku i jest częścią Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku.

Zespół tworzą trzy szkoły: podstawowa, gimnazjum i liceum. Wielkim walorem szkoły jest fakt, że tak różni wiekowo uczniowie potrafią funkcjonować w tym samym budynku.

Szkoła jest bezpieczna, a jej kameralność sprawia, że żaden uczeń nie zniknie w tłumie. Placówka kładzie duży nacisk na naukę języków obcych: języka angielskiego (ten także z native speakerem) oraz języka niemieckiego (dla chętnych). Po lekcjach każdy uczeń korzystać może z szkolnej świetlicy. Tutaj też można zjeść gorący obiad czy wypić herbatę. Uczniowie są pod opieką fachowców, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli, którzy umieją trafić do każdego ucznia, o czym świadczą nasze bardzo wysokie wyniki sprawdzianów po VI klasie szkoły podstawowej.

Swoje umiejętności uczniowie zdobywają też podczas nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w tym także zajęć sportowych. Stałym elementem pracy szkoły są wyjazdy uczniów na wycieczki (do teatru, kina, filharmonii i muzeów) oraz coroczne zajęcia w ramach "zielonej szkoły".