Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Małe dzieła – wielka Sztuka” – ZAPROSZENIE

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Ligonia 3
46-203 Kluczbork

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

z okazji 25-lecia istnienia szkoły

zaprasza do udziału

w

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Małe dzieła – wielka Sztuka

pod patronatem p. Zygmunta Puchalskiego –

Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Nasza szkoła ma doświadczenie w inspirowaniu młodych ludzi do działań artystycznych – przejawiało się to m.in. podczas organizowania Międzynarodowych Konkursów Małych Form Plastycznych „Artform”. Chcemy wrócić do tej tradycji i dlatego ogłaszamy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Małe dzieła – wielka Sztuka”. Tytuł tego przedsięwzięcia wskazuje, że nie ograniczamy fantazji jego potencjalnych uczestników: mogą prezentować świat swojej całkowicie nieskrępowanej, niesamowitej wyobraźni. Pragniemy jednak, by ów świat został „zamknięty” na niewielkiej przestrzeni i dlatego w tytule pojawiły się słowa „małe dzieła”. Wierzymy, że będą to dzieła małe tylko przestrzennie, a młodzi Twórcy wykażą się talentami, które sprawią, iż powstanie naprawdę wielka Sztuka.

 

Regulamin Konkursu

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych; uczniowie gimnazjów; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 • technika wykonania prac plastycznych: rysunek, malarstwo, grafika (w tym grafika komputerowa), collage, fotografia oraz inne techniki płaskie,
 • format prac – maksymalnie A5,
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna,
 • uczestnik może zaprezentować maksymalnie trzy dzieła,
 • zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora [art. 50 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83] oraz do publikacji na stronie internetowej i prezentacji na stacjonarnej wystawie,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców [podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego szkołę jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie na terenie placówki organizującej konkurs],
 • termin i warunki nadsyłania prac: prace należy nadesłać do 3 marca 2017 r. na adres:


Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
ul. Ligonia 3, 46-203 Kluczbork

(z dopiskiem: konkurs plastyczny).

Liczy się data stempla pocztowego

 

 • autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe,
 • wręczenie nagród odbędzie się 31 marca 2017 r.,
 • wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie w siedzibie szkoły,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane po zakończeniu konkursu,
 • najciekawsze pracę zostaną zaprezentowane w wersji elektronicznej na internetowej stronie szkoły i w trakcie pokonkursowej wystawy.