Kołobrzeg: Akcja „Czytam w podróży… Herberta”

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO
ul. Jedności Narodowej 58 A
78-100 Kołobrzeg

Dnia 26 lutego 2013 r. we wczesnych godzinach popołudniowych młodzi licealiści z SLO im. Zbigniewa Herberta STO pojawili się w kołobrzeskich autobusach Komunikacji Miejskiej, zaskakując pasażerów niecodzienną propozycją.

Wręczali im gustowne zakładki z wydrukowanymi na nich fragmentami tekstów Herberta – jednego z największych polskich poetów, zmarłego w 1998 roku. Wydarzenie to było częścią większej całości – podobne grupki młodzieży operowały w kilkunastu miastach całej Polski. Akcja Czytam w podróży… Herberta to pomysł Fundacji imienia Księcia Poetów, współzałożonej przez Katarzynę Herbertową, w przededniu przyznania przez tę fundację Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Z. Herberta.