Mała Herbertiada – powiatowy konkurs recytatorski

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO
ul. Jedności Narodowej 58 A
78-100 Kołobrzeg

Termin: kwiecień 2020 r.
Miejsce: Aula szkoły

Organizator: Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu
ul. Jedności Narodowej 58A,
78-100 Kołobrzeg,
tel./faks 94 35 175 13
email: szkola@herbert.kolobrzeg.pl


Zasięg lokalny


Konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, uczestnicy mówią jeden tekst Zbigniewa Herberta (poezja lub proza, dopuszczalne są także montaże i kolaże tekstów); ocenia Jury składające się z nauczycieli i instruktorów teatralnych, pod przewodnictwem dyrektora artystycznego Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”; konkursowi towarzyszą prezentacje sceniczne laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich, zajęcia warsztatowe (m.in. elementy sztuki słowa, rozgrzewka artykulacyjna, ćwiczenia dykcyjne), konsultacje indywidualne oraz wystawa i wykład na temat Patrona konkursu. Laureaci głównych nagród zaproszeni są do udziału (na początku następnego roku szkolnego) w warsztatach z wybitnymi aktorami scen polskich oraz w profesjonalnej gali w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”

Znajdź szkołę