Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „The Power of Words”

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Zarzecze 17 a
16–300 Augustów

Termin: marzec 2015 r.
Miejsce: ZSO STO

Organizator: Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Zarzecze 17a, 16-300 Augustów
tel. 87 643-27-29, 503 183 122
e-mail: zss_augustow@post.pl

Zasięg lokalny


Konkurs dla klas IV-VI sprawdzający praktyczne zastosowanie języka angielskiego w życiu codziennym.