Kraków: Projekt „Wszyscy Czytamy Wielką Polską Literaturę”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO
os. Dywizjonu 303 nr 35
31-874 Kraków

Od kilku lat do stałego kalendarza imprez w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 STO weszło prezentowanie przez uczniów najwybitniejszych dzieł literatury polskiej. Całodzienna impreza to nie tylko możliwość obcowania z wybitnymi utworami będącymi podstawą naszej kultury i tożsamości, ale również okazja do zaznajomienia się historią, sztuką i wielkimi ideami czasów, w których powstawały. W czasie wspólnej prezentacji nigdy nie może zabraknąć strojów z epoki, tańców, a także… wspólnej staropolskiej biesiady.

W tym roku – po „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, „Balladynie” Juliusza Słowackiego, „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, nowelach i opowiadaniach Stefana Żeromskiego, „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego – przyszedł czas na „Zemstę” (7 wrzesnia) i „Śluby Panieńskie” Aleksandra Fredry (15 listopada).

Już od 6 lat w naszej szkole tworzymy projekt pod hasłem „Wszyscy Czytamy Arcydzieła Klasyki Polskiej”. Samo pojęcie „czytanie” należy rozumieć bardzo szeroko. Uczniowie mają przydzielone role z dramatu, które ćwiczą przez kilka miesięcy pod okiem polonistów i reżysera – uczą się rozumienia tekstu, ćwiczą pamięć, wymowę, dykcję i intonację oraz ruch sceniczny. Wokół poznawania samego dzieła literackiego, zapoznawani są także z epoką – w ramach lekcji historii, godzin wychowawczych, języka polskiego, muzyki oraz zajęć tanecznych. Poznają zwyczaje szlacheckie, zwiedzają muzea, poznają styl życia, dawne słownictwo. Zwieńczeniem projektu ma być Czytanie – a właściwie odegranie sztuki w ujęciu teatralnym – wraz z muzyką, strojami, tańcem i publicznością.

W piątek 15 listopada 2013 r. odbyła się szósta edycja szkolnego projektu „Wszyscy Czytamy Wielką Polską Literaturę”. Tym razem uczniowie szkoły podstawowej recytowali „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Inscenizację przygotowali pod kierunkiem pana Macieja Cirina. To wielkie przedsięwzięcie nie odbyłoby się bez wsparcia innych nauczycieli i wielu rodziców. Jak zawsze w przygotowaniach spektaklu brali udział: pani Jolanta Pierzchała (opracowanie muzyczne), pani Regina Choróbska i Dorota Siemianowska (scenografia), pani Agnieszka Kwiatkowska (scenografia i choreografia), pan Tomasz Książek (oprawa multimedialna i wykład) oraz wychowawczynie (wsparcie organizacyjne). Najważniejsi jednak tego dnia byli uczniowie wcielający się w bohaterów komedii Fredry. Wszyscy włożyli bardzo dużo pracy w przygotowania, niestety, jak w każdym konkursie, nie wszyscy mogli zostać wyróżnieni i nagrodzeni. Jury w składzie:

  • pani Magdalena Bobińska,
  • pani Grażyna Domalik,
  • pan Maciej Cirin,
  • pan Tomasz Książek

wyłoniło najlepszych z najlepszych. Oto oni:

I miejsce – Maksymilian Kralka (IVb),
II miejsce – Milena Karcz (V) i Grzegorz Kolarzyk (VI),
III miejsce – Paulina Jamroziewicz (IVa).

Nagrody za najlepsze duety:
Aleksandra Przeniosło i Dorota Snoch (IVa),
Jakub Kaźmierczyk i Jan Szmigiel (V).

Nagrody za role:
pani Dobrójska: Wiktoria Ligęza (V),
Radost: Mikołaj Gosztyła (IVb), Kajetan Laskowski (IVa), Jan Przewięźlikowski (VI),
Aniela: Maja Drząszcz (V), Helena Swęd (VI), Zuzanna Wierzba (V),
Klara: Weronika Janowska (IVa), Sonia Nocoń (IVa), Gabriela Światłowska (IVb),
Gustaw: Filip Denkiewicz (IVb), Przemysław Ptyś (IVb),
Albin: Szymon Chwastek (IVa), Wojciech Liberacki (VI).

Wyróżnienia:
klasa IVa: Jan Kozioł, Karolina Mazurek, Michał Skowron,
klasa IVb: Aleksander Hojnor, Klara Piotrowska, Paulina Wygaś, Anna Zalewska,
klasa V: Paweł Białas, Jan Gach, Kinga Kozik, Filip Piskorz,
klasa VI: Anna Dobrowolska, Julia Kadłuczka, Adam Krupa, Julia Kwiatkowska, Piotr Marczewski, Mikołaj Piętakiewicz, Katarzyna Wójcik.

Krzysztof Kwiatkowski, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie

 

Linki z prezentacją „Ślubów panieńskich” przez uczniów:
 
 ;  ;  ;  ;  ;