Kraków, SSP nr 3 STO: Kolejny sukces w konkursie programistycznym

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO
os. Dywizjonu 303 nr 35
31-874 Kraków

Niedawno informowaliśmy, że nasza uczennica Urszula Obirek z klasy VIb zajęła pierwsze miejsce w krajowym etapie Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie, a jej kolega, Mikołaj Gosztyła, był piąty. W sobotę 10 czerwca odbył się etap międzynarodowy konkursu. Nasi znakomici informatycy potwierdzili swoją klasę. Tym razem Mikołaj był czwarty, a Ula szósta. Warto dodać, że w tej kategorii wiekowej startowało trzydzieścioro uczestników. Cieszymy się ich sukcesem i gratulujemy im i ich opiekunowi, panu Tomaszowi Książkowi!