Odyseja Umysłu – wyjątkowa podróż dla uczniów i nauczycieli

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO
os. Dywizjonu 303 nr 35
31-874 Kraków

Termin: październik 2013 r. – marzec 2014 r.
Organizator: Zespół Szkół Społecznych nr 3 STO
Os. Dywizjonu 303 nr 35, 31-874 Kraków
tel./faks 12 648-56-37
email: ssp3@poczta.onet.pl

Zasięg szkolny


Rok 2013/14 jest kolejnym rokiem promocji i działań mających popularyzować idee „Odysei Umysłu”.

W tym roku udało się zorganizować 3 drużyny, które przygotowały się do eliminacji konkursowych oraz jedną drużynę w klasach najmłodszych, która miała dopiero poznawać zasady pracy w ramach projektu.

W ciągu całego roku cyklicznie były prezentowane zasady pracy w ramach „Odysei Umysłu”. 8 marca odbyły się w Krakowie eliminacje regionalne, w których wzięły udział 3 drużyny 7-osobowe z kl. IV i V. Dwie z nich zakwalifikowały się do finału krajowego i wzięły udział w XXIII Finale Ogólnopolskim w Gdańsku w dniach 28-29 marca 2014 r.

W trakcie tygodnia poprzedzającego wyjazd, uczniowie z tych drużyn przygotowali szereg plakatów informacyjnych, prezentacji oraz przeprowadzono kiermasz z którego dochód miał wspomóc koszty związane z wyjazdem.

W czasie dnia otwartego szkoły 10 maja 2014 r. uczniowie reprezentujący drużyny „Odysei Umysłu” przygotowali prezentację multimedialną i fragmenty swoich prezentacji konkursowych dla uczniów i gości szkoły.