Społeczne Gimnazjum nr 3 STO

Społeczne Gimnazjum nr 3 STO
os. Dywizjonu 303 nr 35
31-874 Kraków

Społeczne Gimnazjum nr 3 w Krakowie wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie. Działa od roku 1989 roku.

Szkoła mieści się w dwóch ogrodzonych, kameralnych budynkach znajdujących się naprzeciwko siebie. W mniejszym uczą się klasy od pierwszej do trzeciej Szkoły Podstawowej, w większym starsze klasy Szkoły Podstawowej i uczniowie Gimnazjum. Taki podział gwarantuje, szczególnie najmłodszym, poczucie bezpieczeństwa.

Nauka odbywa się w klasach do 20 uczniów. Każda klasa posiada własną salę lekcyjną, którą opiekuje się wraz ze swoim wychowawcą. Realizowany jest program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale niektóre przedmioty występują w większym wymiarze godzin na przykład język polski czy matematyka.

Języka angielskiego młodzież uczy się w małych grupach w następującym wymiarze: klasy I-III Szkoły Podstawowej odpowiednio 3, 5, 5 godzin tygodniowo, klasy IV – VI oraz gimnazjalne 5 godzin tygodniowo