Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 to kameralna placówka powstała w 1989 roku i należąca do Zespołu Szkół Społecznych STO w Krakowie. Zajęcia odbywają się w klasach liczących do 16 uczniów.

W ramach zajęć obowiązkowych w klasach I-III realizowane są zajęcia z plastyki, muzyki, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i pływania. Od klasy IV prowadzone są dodatkowo lekcje geografii (jako uzupełnienie przyrody) oraz lekcje tańca (w ramach wychowania fizycznego).

Od klasy zerowej uczniom zapewnia się 5 godzin języka angielskiego tygodniowo. Dzieci uczą się także języka niemieckiego. Szkoła oferuje bardzo bogatą ofertę kół zainteresowań:  komputerowe, matematyczno-logiczne, przyrodnicze, szachowe, origami, plastyczne oraz multimedialne w zakresie języka polskiego, historii, historii sztuki i matematyki.

Tradycją szkoły są obozy śródroczne – jesienny obóz językowy oraz narciarski.