Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera STO w Krakowie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera STO
ul. Stanisława ze Skalbmierza 7
31-436 Kraków

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 STO powstała w 1990 roku i wraz ze Społecznym Gimnazjum nr 8 STO tworzy Zespół Szkół Społecznych nr 7 STO w Krakowie. Od roku 2011 przyjmuje rownież dzieci w wieku 6 lat.

Szkoła jest przyjaznym miejscem, które uczy współpracy, rozwija twórcze myślenie oraz stara się wykształcić u uczniów analityczne podejście do otaczającej rzeczywistości. Szkoła kładzie szczególny nacisk na opanowanie przez uczniów 2 języków obcych oraz umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Wychowankowie szkoły uczestniczą w licznych kółkach zainteresowań, a także ciekawych zajęciach sportowych. Biorą także czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym Krakowa. Szkołę wyróżnia również wysokowykwalifikowana kadra nauczycielska. Większość stanowią pedagodzy posiadający stopień nauczyciela mianowanego, stale kształcący się i otwartci na dalsze doskonalenie własnych umiejętności.

Uczniowie szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w sprawdzianach i egzaminach.