Społeczne Gimnazjum nr 8 im. ks. prof. Józefa Tischnera STO w Krakowie

Społeczne Gimnazjum nr 8 im. ks. prof. Józefa Tischnera STO
ul. Stanisława ze Skalbmierza 7
31-436 Kraków

Społeczne Gimnazjum nr 8 im. ks. prof. Józefa Tischnera STO wraz ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera STO tworzy Zespół Szkół Społecznych nr 7 STO w Krakowie.

W szkole panuje atmosfera spokoju i poszanowania indywidualności, uczniowie mają okazję rozwijać swoje zdolności, zdobywać wiedzę i twórczo działać. Dzieci i młodzież uczą się, jak ważną rzeczą jest rozumienie drugiego człowieka i jak można realizować się poprzez kontakt ze sztuką. 

Gimnazjum wyróżnia wysoki poziom nauczania, małe zespoły klasowe (do 20 uczniów) oraz wykwalifikowana kadra nauczycielska. Szczególny nacisk kładziony na nauczanie języków obcych (język angielski i język niemiecki), informatyki oraz zajęcia sportowe. Uczniowie rozwijają swoje talenty w ramach działających w szkole kół zainteresowań, a także biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym Krakowa.