Krakowskie Sympozjum Samorządów Szkolnych Szkół Podstawowych i Gimnazjów pod hasłem „Połączmy siły w działaniu”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Słowackiego STO z Krakowa w dniach 19-20 lutego 2013 r. po raz kolejny odbyło się coroczne dwudniowe Krakowskie Sympozjum Samorządów Szkolnych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych pod hasłem „Połączmy siły w działaniu”. Jest to jedna z inicjatyw z okazji 25-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organizatorem przedsięwzięcia była Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Zaproszeni na Sympozjum uczniowie wspólnie omawiali zadania, możliwości i metody działania samorządów. W sumie gościliśmy 12 krakowskich szkół, także z grona naszych STO-wskich. Celem Sympozjum jest propagowanie idei samorządności, prezentacja poczynań szkolnych i lokalnych poprzez połączenie sił w działaniu, integrowanie środowisk samorządowych oraz nauka negocjacji i kreatywnego myślenia.

Gimnazjaliści mieli możliwość uczestniczyć w Szkole Debaty, popracować w grupach, przygotować prezentację na temat swoich szkolnych działań, a także wykazać się artystycznie – tworząc graffiti. Aby ubarwić Sympozjum wystąpił młody szkolny zespół muzyczny. Samorządowcy ze szkół podstawowych prezentowali swoje szkolne działania, a także tworzyli nową przestrzeń czyli integralne miasto marzeń. Wypracowane podczas Sympozjum materiały przekazaliśmy do szkół młodym samorządowcom.

Inicjatorką i organizatorką Krakowskiego Sympozjum Samorządów Szkolnych Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych była pani Małgorzata Starczewska-Aksamit oraz szkolny projekt Wychowanie do samorządności.