Nasze osiągnięcia

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO  znana jest całej społeczności Krakowa i Małopolski jako organizator ważnych przedsięwzięć m.in.:  Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o Krakowie “Krakusek” (dla kl.3) oraz “Krakus” (dla kl.5-6) , Kongresu Samorządów Szkolnych, Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Poezji Angielskiej „English Talent” , Zawodów Sportowych dla Krakowskich Szkół Niepublicznych w Narciarstwie  Zjazdowym oraz Snowboardzie.
  • Od wielu lat  nasza szkoła mieści się w grupie 4% polskich szkół o najwyższych wynikach Sprawdzianu po klasie szóstej.
  • Nasi uczniowie co roku zostają laureatami i finalistami Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych oraz osiągają wysokie wyniki w wielu ogólnopolskich konkursach wiedzy.
  • Uczniowie osiągają ogromne sukcesy w zawodach sportowych zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej (pływanie, narciarstwo zjazdowe).
  • W r.szk.2010/11 w wyniku zewnętrznej ewaluacji szkoła osiągnęła znakomite wyniki (w 14 obszarach –najwyższy poziom A, w 3 pozostałych obszarach-poziom B).