Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego funkcjonuje od 1989 roku i mieści się w budynku przy ul. Krowoderskiej 8.

Szkoła czynna jest w godz. 7.30-16.30. Dzieci uczą się w klasach, których liczebność na dany rok ustala Zarząd Szkoły, podejmując w tej sprawie uchwalę zgodnie ze statutem szkoły. Średnia liczba uczniów w klasach wynosi 18. W szkole działa świetlica szkolna czynna od godz. 7.30 do 16.30, która jest podzielona na dwa oddziały (kl.1-3 i kl. 4-6), zlokalizowane w osobnych salach. W budynku szkoły mieści się  basen, stołówka, 2 sale gimnastyczne, pracownia komputerowa, plastyczna, anglistyczna oraz sala tańca.

Poza bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych szkoła umożliwia uczniom udział w licznych zajęciach sportowych. Przy szkole działa ognisko muzyczne „Nutka”. W ramach działającego przy szkole Klubu Sportu i Turystyki „Glosator”  uczniowie uczestniczą w sekcjach sportowych oraz obozach wakacyjnych i feryjnych.