Społeczne Gimnazjum nr 7 STO im. Juliusza Słowackiego

Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Stradomska 12
31-058 Kraków

Społeczne Gimnazjum nr 7 STO im. Juliusza Słowackiego jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Szkoła mieści się w budynku przy ul. Stradomskiej 10.  

Młodzież uczy się w klasach, których liczebność na dany rok szkolny ustala Zarząd Szkoły, podejmując w tej sprawie uchwałę zgodną ze statutem szkoły. Średnia liczba uczniów w klasach wynosi 18, w wyjątkowych przypadkach do 21 osób. W roku szkolnym 2010/2011, od października do listopada, jako jedne z pierwszych szkół w kraju, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO oraz Społeczne Gimnazjum nr 7 STO zostały poddane zewnętrznej ewaluacji.  

Szkoła pracuje nowatorskimi metodami: na obozach jesiennych, uczniowie opracowują projekty badawcze, które w listopadzie poddaje się publicznej obronie. W szkole realizowany jest program Interblok mający na celu podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczej uczniów. W ramach zajęć uczniowie mają 5 godzin lekcji angielskiego oraz 4 godziny drugiego języka do wyboru: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.