Kraków: Absolwenci upamiętnili przedwojenną Żydowską Szkołę Handlową

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Stradomska 10
31- 058 Kraków

We wtorek, 20 marca,  o godzinie 14.00 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej szkołę istniejącą przy ulicy Stradomskiej 10 w Krakowie przed II wojną światową, w budynku dzisiejszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO. W uroczytości udział wzięli uczniowie, absolwenci, wiceprezes STO Anna Okońska-Walkowicz, przedstawiciele Gminy Żydowskiej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Instytutu Judaistyki UJ oraz Żydowskiego Muzeum Galicja. 

Tablica ma upamiętniać istniejącą w tym miejscu przed drugą wojną światową Prywatną Żydowską Koedukacyjną Średnią Szkołę Handlową, przemianowaną w 1938 roku na Prywatne Żydowskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Szkoła ta stawiała sobie za cel rzetelne kształcenie zawodowe przyszłych wykwalifikowanych kadr handlowych podwawelskiego grodu. Poprzez swój program nauczania ogólnokształcącego dążyła do wychowania dumnych Krakowian i Polaków, świadomych kulturowego i historycznego dziedzictwa miasta i kraju, nie zapominając jednocześnie o kultywowaniu bogatej żydowskiej tradycji swych wychowanków. 

Pomysłodawca przedsięwzięcia, nauczyciel ZSO im. Juliusza Słowackiego STO Adam Musiał zwracając się do zgromadzonych na uroczystości uczniów podkreślił:

- Do tej szkoły chodzili uczniowie tacy jak wy, mieli swoje plany, marzenia, coś chcieli w życiu osiągnąć, ale dla wielu z nich nie było to możliwe z powodu wielkiej historii, która przetoczyła się przez nasze miasto i nasz kraj.

W przedwojennej szkole na Stradomiu nauczała świetna kadra pedagogiczna. Należał do niej między innymi doktor Julian Aleksandrowicz, po wojnie słynny hematolog i profesor medycyny, a w czasie wojny żołnierz września 1939 roku, mieszkaniec krakowskiego getta oraz żołnierz Armii Krajowej o pseudonimie Doktor Twardy. Funkcję dyrektora szkoły pełnił między innymi Samuel Stendig, prezes Krakowskiego Towarzystwa Psychologiczno-Pedagogicznego.

Pamiątkową tablicę ufundowało Koło Absolwentów "Stradom 10".