Jubileusz 25-lecia szkoły STO w Legionowie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

W sobotę 3 października Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie obchodziła uroczystość 25-lecia szkoły oraz nadanie sztandaru. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji całej społeczności szkolnej w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Podczas mszy został poświęcony sztandar przez Biskupa Kazimierza Romaniuka.

.

Druga część uroczystości odbyła się w ratuszu miejskim, gdzie w sali widowiskowej spotkali się założyciele szkoły, samorządowcy, fundatorzy sztandaru, przedstawiciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy szkół i przedszkoli z Legionowa oraz STO, a także uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.

Ważnym punktem programu były przemówienia gości. Głos zabrali m.in.: pan Roman Smogorzewski – prezydent miasta Legionowo, poseł Zenon Durka i pan Janusz Kubicki – przedstawiciele założycieli naszej szkoły, pan Grzegorz Kubalski – członek Zarządu Powiatu Legionowskiego oraz pan Zygmunt Puchalski – wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Po przemowach Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 STO przekazał w ręce dyrektor szkoły Iwony Bekisz akt nadania sztandaru, po czym nastąpiła ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.

..

Pani Dyrektor przedstawiła symbolikę sztandaru, którego elementy nawiązują do wiedzy, tradycji i dziedzictwa kulturowego, integracji szkoły, miłości i odwagi. Przypominają o dążeniu do pokonywania przeszkód i trudności, symbolizują osiągnięcia Noblistów, mówią o wolności narodowej i wolności w marzeniach. Wartości, których symbolem jest szkolny sztandar, są nie tylko zadaniem dla uczniów, ale także zobowiązaniem dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, którym we współczesnym świecie relatywizmu trudno jest o nich mówić.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów na sztandar. Podczas uroczystości zostali również odznaczeni srebrną odznaką Społecznego Towarzystwa Oświatowego nauczyciele, którzy od wielu lat otwartym sercem angażują się w życie szkoły i edukację uczniów. Wyróżniono Bożenę Pakułę, Leszka Bałdę, Katarzynę Dudkowską i Małgorzatę Mirkowską-Grabowską.

.

Artystycznym zwieńczeniem obchodów był doskonale przygotowany występ uczniów. Młodzi artyści w pięknych strojach przenieśli nas w opowieść o Noblistach Polskich. Występ, w którym teraźniejszość starła się z historią, był dowodem na to, że w naszej szkole sukcesy i ambitne dążenia młodych uczniów wyrastają z dokonań wielkich polskich umysłów minionych lat.

.

Życzenia i gratulacje społeczność szkoły otrzymała od: Senatora Rzeczpospolitej Polskiej – pani Anny Aksamit, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – pana Zenona Durki, Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – pani Anny Okońskiej-Walkowicz, Mazowieckiego Kuratora Oświaty – pani Doroty Sokołowskiej. Wszystkim za serdeczność i życzliwość dziękujemy!