Legionowo: Dzień Otwarty w SSP nr 35

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

Społeczność szkolna Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie

ZAPRASZA
na Dzień Otwarty
16 grudnia 2013 o godzinie 18.00

Spotkanie ma charakter informacyjny.
Zapoznamy rodziców kandydatów do klasy I
z zasadami rekrutacji oraz ofertą edukacyjną
w roku szkolnym 2014/15.


Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie, ul. Targowa 22.