Legionowo: Kreatywny projekt edukacyjny

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

W Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie zrealizowano autorski projekt edukacyjny „Kolorowa Szkoła w Czworokątach - idea szkoły”. Napisany został przez dwie nauczycielki: mgr Małgorzatę Mirkowską- Grabowską (plastyka i etyka) oraz mgr Teresę Anetę Lasowy (matematyka i technika).

Idea szkoły opierała się na 4 głównych pojęciach – zaproponowanych przez uczniów: LUDZIE, RELACJE, NAUKA, KONSTRUKCJA. Każdej idei przyporządkowano kolory: żółty, zielony, czerwony, niebieski. Uczniowie mieli za zadanie utworzenie przestrzennej wizji szkoły. Punkt wyjścia stanowiło twierdzenie matematyczne austriackiego matematyka Arthura Hoffmanna- Ostenhoffa z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jego teoria oparta na czworokątach zainspirowała nauczycieli i uczniów do przeanalizowania idei szkoły, a następnie pokazania jej w przestrzennej formie plastycznej.

Ze względu na specyfikę projektu, do jego  realizacji wybrani zostali uczniowie klasy piątej, którzy pracowali nad zadaniami na 5 przedmiotach – matematyka, plastyka, etyka, j. angielski i zajęcia komputerowe, tak więc było to przedsięwzięcie prawdziwie interdyscyplinarne!

Choć projekt był bardzo trudny - łączył matematykę i sztukę w abstrakcyjną formę sześcianu, to efekt jaki uzyskaliśmy okazał się niesamowity! Postanowiliśmy o swojej pracy opowiedzieć matematykowi z Wiednia, który, ku naszej radości,  napisał do nas list . Wyraził w nim zachwyt nad naszym pomysłem.

I am very deligthed about the work which you have done. I think it is a very good idea to combine mathematics and art.
both share several features and both are conntected to each other. For instance in both fields one needs a lot of creativity in order to obtain a new good piece of art or a new good theorem. Moreover, in art there is often a hidden structure, which one may regard as a type of mathematics whereas the search for a new nice theorem is often based on the search for a certain kind of symmetry or beauty.  But what is beautiful or estethic ? Hence we are also dealing here with a matter of art.

Thank you all, for your work and your efforts to transform mathematics into art. I hope you had a good time during this project and that this was not the last project of this sort.

 
Best Wishes from Vienna,
Arthur Hoffmann-Ostenhof

Tłumaczenie:
Jestem zachwycony pracą, którą wykonaliście. Myślę, że to bardzo dobry pomysł połączyć matematykę i sztukę. Obie te dziedziny mają podobne cechy i są ze sobą połączone. Przykładowo w obu potrzeba ogromnej kreatywności, aby stworzyć nowe, dobre dzieło sztuki lub nowe, dobre twierdzenie. Co więcej, w sztuce można odnaleźć ukryte struktury, na które można patrzeć jak na pewną odmianę matematyki, podczas gdy poszukiwania nowego, ciekawego twierdzenia są oparte na poszukiwaniu pewnego rodzaju symetrii i piękna. Ale  co możemy nazwać pięknym lub estetycznym? I tu także stajemy przed zagadnieniem sztuki.

Dziękuję Wam wszystkim za Waszą pracę i wysiłek, by zmienić matematykę w sztukę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście podczas tego projektu i nie był to ostatni projekt tego typu.

Pozdrowienia z Wiednia,
Arthur Hoffmann-Ostenhof