Legionowo: Projekt edukacyjny „Deklaracja Życzliwości – Nie wykluczam!”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

„Deklaracja Życzliwości – Nie wykluczam!” to projekt realizowany przez Fundację Pracownię Kompetencji, do którego przystąpili uczniowie klas IV-VI z naszej szkoły. Pierwsze zajęcia już za nami!

W trakcie realizacji zajęć okazało się, że dużo wiemy o ludziach z niepełnosprawnością, ale postrzegamy ich stereotypowo. Dowiedzieliśmy się już, że człowiek niepełnosprawny może i chce żyć tak jak każdy z nas! Zburzyliśmy mury stereotypów! Uczymy się wszyscy – uczniowie, rodzice i nauczyciele, że musimy przeciwdziałać nierównemu traktowaniu osób z niepełnosprawnością, nauczyć się rozumieć ich świat i pozytywnie wspierać, szanować i okazywać życzliwość.