Legionowo: Zaproszenie na lekcje otwarte – 8 kwietnia 2016 r.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół STO, Nauczyciele.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na lekcje otwarte do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie, ul. Targowa 22, które odbędą się dnia 8 kwietnia w godzinach 10.30 – 16.00.

Swoje uczestnictwo prosimy zgłosić do 6 kwietnia: sekretariat@sto35.edu.pl


Plan dnia:

10.00 - 10.30 – Rejestracja obserwatorów zajęć, serwis kawowy.

10.45 – 11.30 – Gamifikacja w edukacji, czyli zastosowanie gier w nauczaniu j. angielskiego – Ewa Turowska i kl. 2.

11.40 – 12.25 – Lego Logos – metoda pracy na lekcjach etyki – Małgorzata Mirkowska – Grabowska i grupa międzyoddziałowa.

12.30 – 13.15 – Ocenianie Kształtujące w praktyce szkolnej – Ewa Wróblewska i kl. 3.

13.30 – 14.00 – Przerwa na obiad.

14.00 – 14.45 – Bilingwalna lekcja przyrody – Iwona Banaszek, Dorota Sobczyńska i kl. 4

15.00 – 15.45 – Prezentacja interdyscyplinarnego projektu „Piramida wartości” – T. Lasowy, Małgorzata Mirkowska – Grabowska oraz kl. V i VI.

16.00 – 16.30 – Podsumowanie spotkania, odpowiedzi na pytania uczestników.

Będzie nam miło jeśli zechcecie nas odwiedzić w naszej małej szkółce.


Pozdrawiam,

Iwona Bekisz – dyrektor SSP 35 STO