Społeczne Giumnazjum nr 1 STO im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego STO
ul. Czerwona 8
93-005 Łódź

Społecznym Gimnazjum nr 1 STO im. Ewarysta Estkowskiego istnieje od 1999 roku i jest częścią Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi.

Misją szkoły w Łodzi są słowa Marii Skłodowskiej-Curie: "Trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba", co oznacza, że szkoła kładzie nacisk na zaszczepienie w uczniach wiary w siebie, chęci doskonalenia się i odwagi w podejmowaniu wyzwań.

Niewielka liczebność klas (do 18 osób) sprzyja indywidualizacji nauczania. Uczniowie aktywnie zdobywają wiedzę i uczą się prezentować efekty własnej pracy. Szkoła umożliwia uczniom rozwój zdolności i zainteresowań, oferując wiele zajęć nadobowiązkowych, przygotowując do różnego rodzaju konkursów. Gimnazjum rozwija uczniowską kreatywność i zachęca do aktywności sportowej.

Społeczne Gimnazjum nr 1 STO w Łodzi zdobyło renomę placówki, które bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych i dalszej nauki w liceum.