Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Marion Dönhoff

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Marion Dönhoff STO
ul. Leśna 2 a
11-730 Mikołajki

Placówka została utworzona marcu 1990 roku.

Społeczne Towarzysto Oświatowe powołało do życia Społeczne Liceum Ogólnokształcące z myślą o uczniach pochodzących z okolic Mikołajek. We wrześniu '90 roku rozpoczęła naukę 18-osobowa klasa, która w tym samym składzie ukończyła naszą szkołę. Dziś są już absolwentami filologii angielskiej, filologii germańskiej, architektury, dziennikarstwa, marketingu i zarządzania. Kadrę stanowili wówczas nauczyciele okolicznych szkół podstawowych.

1993/94 to rok pierwszej matury w historii naszej szkoły i kolejnej wizyty hrabiny Marion Dönhoff, która uświetniła swoją obecnością pierwsze rozdanie świadectw maturalnych.

27 maja 1995 roku odbyło się nadanie imienia Marion Dönhoff naszemu liceum. Podczas tej samej uroczystości drugi rocznik absolwentów otrzymał świadectwa maturalne.

Poza regularnymi zajęciami młodzież ma okazję wyjeżdżać na wycieczki, uczestniczyć w konkursach. Uczniowie angażują się w akcje charytatywne Pośród wychowanków są stypendyści Prezesa Rady Ministrów i uczniowie uczestniczący w wymianach międzynarodowych.