Społeczne Gimnazjum STO

Społeczne Gimnazjum STO
ul. Leśna 2 a
11-730 Mikołajki

Szkoła powstała we wrześniu 2001 roku. Placówka została utworzona przy Liceum Ogólnokształcącym działającym w Mikołajkach od 1991 roku.

Życie szkolnej społeczności urozmaicają spotkania ze znanymi osobami. W roku 2003 szkołę odwiedził premier RP Leszek Miller, premier Turyngii B.Vogel a także Biskup ełcki Edward Samsel. W roku szkolnym 2003/2004 szkoła gościła byłych więźniów obozów koncentracyjnych, co było niezwykłym doświadczeniem dla wszystkich uczniów. 

Poza regularnymi zajęciami młodzież ma okazję wyjeżdżać na wycieczki, uczestniczyć w konkursach. Uczniowie angażują się w akcje charytatywne Pośród wychowanków są stypendyści Prezesa Rady ministrów i uczniowie uczestniczący w wymianach międzynarodowych.