Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO
ul. Herberta 41
05-822 Milanówek

Społeczne Liceum Ogólnokształcące powstało w 1989 roku. Ukończyło ją uzyskując świadectwo dojrzałości już około 600 absolwentów. 

Rekrutacja do szkoły odbywa się w oparciu o konkurs świadectw. Od momentu wprowadzenia „nowej matury” i pojawienia się możliwości porównywania wyników szkół, o przyjęcie do Liceum zawsze ubiega się wielu kandydatów. Do niewątpliwych atutów szkoły zaliczyć należy wysoki poziom nauczania, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo oraz możliwość zindywidualizowania profilu nauki. Szkoła prowadzi ponadto rozległą działalność pozalekcyjną. Dla współtworzących szkolną społeczność ważna jest tolerancja i szacunek dla indywidualności z jednoczesnym pokazywaniem wzorców postaw.