Dni Poznania 2015 w Społecznej Czwórce

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO
os. Oświecenia 64
61-209 Poznań

W Społecznej Czwórce realizowany jest projekt edukacji regionalnej „Poznań – moje miasto”. Projekt ten,  aktywizując wielostronnie dzieci, przybliża je do historii i dziedzictwa regionalnego Wielkopolski.

W tym roku szkolnym we wszystkich klasach nauczania początkowego prowadzone były lekcje na temat Poznania, jego historii, zabytków oraz współczesnych osiągnięć. Klasy wysłuchały legend związanych z założeniem miasta. Wspólnie zostały wykonane prace plastyczne w określonych kategoriach wiekowych i tematycznych, np. „Spacerując po Poznaniu”, „Mój Poznań”, „Najpiękniejszy zabytek”. 

Przeprowadzony został quiz wiedzy na temat Poznana w którym z pewnością pomogły liczne wycieczki po mieście.. Wyłoniły się również poetyckie talenty w ogłoszonym konkursie literackim Poznańskie Wierszowanie.  Natomiast  na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa fotograficzna „Poznań na rodzinnych fotografiach” przygotowana  przez uczniów oraz rodziców

Podczas uroczystego apelu wieńczącego zakończenie etapu projektu  uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście podziwiali występ szkolnego zespołu teatralnego „Słowo i ruch”, który przedstawił wiązankę tańców wielkopolskich w oryginalnych strojach ludowych oraz przybliżył gwarę poznańską. Po występie wręczono dyplomy oraz nagrody wyróżnionym w konkursach dzieciom.

Edukacja regionalna jest w Społecznej Czwórce ważnym elementem edukacji już od wielu lat i dzięki niej kolejne pokolenie zna historię swojego miasta, rejonu, Ojczyzny! Jest również okazją do wyłonienia oraz zaprezentowania różnorodnych dziecięcych talentów.