Nasze osiągnięcia

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO
os. Oświecenia 64
61-209 Poznań

  • „Wielka przygoda z filmem” – długoletni projekt, w którym  powstawały etiudy filmowe pod kierunkiem znanych polskich reżyserów. Film "Mały"otrzymał  pierwszą nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci w Salonikach, w Grecji. Nagrodą wręczył  prezydent Poznania w Sali Białej Ratusza.
  • I miejsce w drużyny DI na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, udział w Olimpiadzie w USA.
  • Konkurs objęty patronatem MEN: „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. – uczniowie szkoły to laureaci kilku edycji konkursu, również w wersji angielskojęzycznej.
  • Wyspa Melona - pierwsze wydawnictwo Społecznej Czwórki, książeczka napisana przez uczniów klasy 4-5 dla młodszych kolegów w czasie spotkań koła matematycznego. Uczniowie sami zdobyli fundusze  korzystając z portalu wspierającego projekty.