Poznań: Praca z misją

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO
os. Oświecenia 64
61-209 Poznań

W Społecznej Czwórce stawia się na wartości, które są podstawą dobrego, zrównoważonego rozwoju człowieka, a także podstawą do osiągania małych i dużych sukcesów. W roku ubiegłym wspólnie z rodzicami i uczniami  wypracowano misję szkoły, określono priorytety i wartości, które są podstawą funkcjonowania. Od września br. rozpoczęto rok pracy z misją i wartościami. Zapisane w misji zdania są tematem nie tylko na lekcjach wychowawczych, ale pojawiają się na wszystkich przedmiotach i omawiane są przez wszystkich nauczycieli, a każdy miesiąc to inny priorytet, kolejne wartości.

We wrześniu i październiku skupiono się na temacie odpowiedzialności, czyli: „Działamy, uczymy się, myślimy odpowiedzialnie”. Na czym polegały ich działania? Rozmawiano o zobowiązaniach,  o ponoszeniu odpowiedzialności za  codzienne sprawy, przygotowaniu do lekcji, wyborze zajęć pozalekcyjnych, wyznaczaniu celów. Na szkolnym korytarzu zawisła szkolna lista „co ja mogę zrobić”,  gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice dzielili się swoimi pomysłami, a założona dla każdego ucznia „Karta Sukcesu” pomaga wyznaczać im cele. Odpowiedzialność stała się tematem nr 1 w szkole.


Odpowiedzialność łączy się w Czwórce z wszechobecnym pojęciem proaktywności, czyli świadomym wyborem, podejmowaniem działań w obszarze własnego wpływu. Czym jest proaktywność uczą się wszyscy, na wszystkich etapach kształcenia, poznają  zasady podejmowania świadomego wyboru, wsłuchiwania się w swój język tak, aby nie mówić „tego się da”, tylko „spróbuję”, nie „nie potrafię” tylko „znajdę na to sposób”. Proaktywność uczy odpowiedzialności za własne działania, skupia się na myśleniu przed podejmowanym działaniem, uczy znajdowania rozwiązań w trudnych sytuacjach codzienności.


Listopad  zatytułowano „Szanujemy siebie nawzajem i otaczający nas świat”, zwracano uwagę na magiczne słowa, szacunek do siebie, innych ludzi, środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem szacunku do polskich symboli narodowych w związku z obchodzonym Świętem Niepodległości. Comiesięczny Dzień Dobrego Słowa, przypadający zawsze 13 dnia miesiąca,  jest szkolnym świętem, nieodzownie związanym z tematyką miesiąca, a w grudniu już kolejne zadania, czyli  „Wspieramy działania społeczne, pomagamy, KAŻDY na miarę swoich możliwości!”