Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO
os. Oświecenia 64
61-209 Poznań

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu powstała w 1991 roku. Od początku istnienia wypracowała sobie bardzo dobrą opinię w lokalnym środowisku. Prowadzone przez Okręgową Komisję Edukacyjną zewnętrzne badanie wyników nauczania potwierdza wysoką jakość pracy edukacyjnej. 

Atutami szkoły są: wysokie wyniki kształcenia i wychowania, wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej, bezpieczne wychowawczo środowisko, atmosfera szkoły i podmiotowe traktowanie każdego ucznia.

Oferta edukacyjna szkoły przewiduje naukę w 16-osobowych klasach, szczególny nacisk na naukę języków obcych, zwiększoną liczbę godzin języka polskiego i matematyki, szeroki wachlarz zajęć dodatkowych oraz przedmiotów opartych na programach autorskich.

Już od pierwszej klasy na zajęciach, gdzie kreatywne myślenie jest na pierwszym miejscu powstają małe i wielkie przedsięwzięcia. Szkoła uczy myśleć i stawiać pytania. Kształci uczniów ciekawych świata i chętnie podejmujących działania.