Społeczne Gimnazjum nr 4 w Poznaniu

Społeczne Gimnazjum nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO
os. Oświecenia 64
61-209 Poznań

Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Poznaniu im. prof Adama Wodziczki istnieje od 1999 roku. Znajduje się w jednym budynku z Społeczną Szkołą Podstawową nr 4 STO. Obie szkoły prowadzone są przez Samodzielne Koło Terenowe nr 185
STO.

Społeczna Czwórka wypracowała sobie miano szkoły nowoczesnej, dynamicznej i otwartej na potrzeby ucznia. Każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego szkoła umożliwia osiągnięcie osobistego sukcesu wszystkim uczniom. Poprzez liczne koła zainteresowań, warsztaty i działania pozalekcyjne szkoła tworzymy warunki do rozwoju indywidualnych pasji uczniów.

Szczególnymi atutami szkoły są: wysokie wyniki kształcenia i wychowania, wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej, bezpieczne wychowawczo środowisko, bardzo dobre przygotowanie absolwentów do dalszych etapów kształcenia, atmosfera szkoły, małe klasy (do 16 osób).